Het belang van performance testing wordt vaak onderschat. Door in een vroeg stadium heldere en concrete performance eisen te stellen en door deze tijdig te testen kan veel geld worden bespaard. Het oplossen van performance problemen in een late ontwikkelingsfase brengt vaak hoge kosten met zich mee en gaat vaak gepaard met het compleet herschrijven van de code.

Tools
Een performance test uitvoeren is alleen mogelijk door de juiste tools te gebruiken. De keuze van een tool is altijd afhankelijk van de situatie. Het is belangrijk om een script op te stellen dat zo goed mogelijk de realiteit simuleert.
BerryGrove’s ervaring in software ontwikkeling en het opsporen van performance problemen geeft een compleet beeld van de prestaties van uw product.

Proces
Performance testen is een proces die al bij de start van uw project noodzakelijk is. Alleen op deze manier kan tijdig een probleem worden gevonden. Het testen achteraf kan hoge risico’s met zich meebrengen. Vaak worden de performance eisen niet gehaald en is het onduidelijk wat de kosten zijn om de problemen op te lossen.

Categories: Testing